Nederlandse Ambassade in Brasília, Brazilië

Voorkom kinderarbeid in uw productieketen met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Kinderarbeid voorkomen is een redelijk onomstreden belang. Veel bedrijven hebben dit dan ook opgenomen in hun beleid en principes. De overheid helpt hier nu aan mee.

Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid ondersteunt het Nederlands bedrijfsleven om kinderarbeid in de productieketen aan te pakken. Het fonds gebruikt hiervoor due diligence-projecten en expert-advies.

Kinderarbeid in arme landen

In Nederland is het vanzelfsprekend dat kinderen naar school gaan en geen zwaar of onveilig werk verrichten. In arme landen is dit minder het geval. Het gezin is vaak deels afhankelijk van inkomsten door de kinderen. Bovendien zijn kinderen goedkope arbeidskrachten. Hierdoor kunnen deze kinderen niet naar school, blijven ze onderontwikkeld en kunnen ze later geen degelijke baan vinden. De armoede wordt zo in stand gehouden.

Voorkom kinderarbeid in de productieketen

Veel Nederlandse bedrijven geven aan dat er geen kinderarbeid voorkomt in hun productieketen. Toch hebben ze dit niet altijd in de hand. Ook hebben ze er soms geen zicht op. NGO's of media confronteren bedrijven wel eens met betrokkenheid bij kinderarbeid in de keten. Due diligence kan dit voorkomen. Due diligence identificeert, voorkomt en vermindert pro-actief kinderarbeid in de keten. Daarnaast speelt het een positieve rol bij het bestrijden ervan, door de samenwerking met leveranciers en NGO's.

Kinderarbeid in de keten kan reputatierisico’s met zich meebrengen. Zeker wanneer de aanwezigheid van kinderarbeid in de keten wordt ontdekt door buitenstaanders. Actieve betrokkenheid bij het tegengaan van kinderarbeid, werkt juist mee aan een positieve reputatie.

Due diligence in 4 stappen

Een due diligence-project brengt de risico’s van kinderarbeid (en eventueel andere risico’s) in een productieketen in kaart. Deze proactieve aanpak bestaat uit 4 stappen:

  1. Identificeren van mogelijke en werkelijke risico’s
  2. Integreren in het bedrijf en het nemen van maatregelen
  3. Monitoren
  4. Communiceren

Draag ook bij aan het verbannen van kinderarbeid. Vul de quickscan in

Wilt u bijdragen aan het verbannen en voorkomen van kinderarbeid in uw productieketen? Vul nu alvast een quickscanformulier in of neem contact op met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U kunt een aanvraag indienen vanaf 30 januari 2017, 9.00 uur tot 30 april 2017, 12.00 uur. Uiteraard behandelt de overheid uw aanvraag vertrouwelijk.

Meer informatie over het Fonds Bestrijding Kinderarbeid en de aanvraagprocedure vindt u op de website van het RVO.