Nederlandse Ambassade in Brasília, Brazilië

Vanaf 1 oktober 2016 kunt u voor het aanvragen van paspoorten, visa en inburgeringsexamens alleen nog in São Paulo terecht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten om de consulaire diensten die de ambassade in Brasilia en het consulaat-generaal in Rio de Janeiro nu nog verlenen, per 1 oktober 2016 over te hevelen naar het consulaat-generaal in São Paulo. Dit betekent dat u daarvoor vanaf die datum niet meer terecht kunt in Brasilia en Rio de Janeiro.

Waarom is tot deze verandering besloten?

Zowel in Brasilia als in Rio de Janeiro worden per jaar een paar honderd visa en paspoorten aangevraagd. Deze aantallen zijn te gering om de kosten te dekken. Daarbij komt dat Brazilië in augustus van dit jaar gaat toetreden tot het zogenaamde Apostilleverdrag. Dit betekent dat veel documenten straks niet meer hoeven te worden gelegaliseerd. Hierdoor valt over een paar maanden dus een flink stuk van het consulaire werk weg. Meer informatie over de veranderingen t.a.v. het legaliseren van documenten zult u binnenkort vinden op onze website (zie onder).

De consulaire dienstverlening wordt dus minder?

Mensen die gewend waren om hun consulaire zaken in Brasilia of Rio de Janeiro te doen, moeten daarvoor vanaf 1 oktober 2016 naar São Paulo. Daar staat tegenover dat het paspoort tegenwoordig tien jaar geldig is (behalve in het geval van minderjarigen), waardoor u minder vaak dan vroeger een paspoort hoeft aan te vragen. Velen van u reisden al per vliegtuig naar één van deze twee locaties en de vliegverbindingen met São Paulo vanuit heel Brazilië zijn uitstekend. Ook is de capaciteit in São Paulo groter en hebt u wat meer keuze wat betreft het tijdstip van een afspraak. Verder kunt u voor het aanvragen van een paspoort tegenwoordig ook op Schiphol en bij een aantal grensgemeenten in Nederland terecht. Dat is een mogelijkheid voor mensen die naar Nederland reizen.

Wat blijft er nog over in Brasilia en Rio de Janeiro?

In Brasilia en Rio de Janeiro kunt u ook na 1 oktober 2016 nog bewijzen van “in leven zijn” aanvragen. Daarnaast blijven deze posten ook laissez passers afgeven voor noodgevallen. Een laissez passer is een nooddocument dat u in staat stelt om in urgente gevallen naar Nederland te reizen als u geen geldig Nederlands paspoort heeft.

Waarom is voor de datum van 1 oktober gekozen?

Een overgangsfase van zes maanden geeft mensen die daar prijs op stellen de gelegenheid nog een paspoort (of visum of inburgeringsexamen) aan te vragen in Brasilia of Rio de Janeiro. Vanwege de Zomerspelen moet u er echter rekening mee houden dat in de maanden augustus en september de openingstijden in Rio beperkter kunnen zijn. Wacht daarom niet te lang met het maken van een afspraak.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://brazilie.nlambassade.org/